Pravidla

Jelikož tento web de facto patří k Alíkovi, tak zde i panují stejná pravidla. Jsou to tyto:

 • 1. Je zakázáno vkládat texty, které:
  • 1.a obsahují sprostá slova,
  • 1.b napadají jiné uživatele nebo jim vyhrožují,
  • 1.c narušují přehlednost povídání (jako je třeba KŘIK nebo tapetování),
  • 1.d ohrožují jakkoliv bezpečnost dětí,
  • 1.e vyzývají k násilí nebo trestné činnosti,
  • 1.f nabádají k pití alkoholu, kouření či užívání jiných drog,
  • 1.g popisují sexuální akty nebo intimní partie.
 • 2. Je zakázáno vyzývat jiné uživatele k soukromým rozhovorům přes služby, které nejsou pod dozorem Alíka. Pokud chce někdo dítěti ublížit, začne zpravidla tím, že jej vyláká do nehlídaného prostředí, třeba na Facebook nebo na Skype, kde mu téměř nehrozí dopadení při činu, ani usvědčení z trestné činnosti. Je to internetová obdoba výzvy neznámého řidiče podezřelé dodávky „pojď blíž, nastup si ke mně do auta, já jsem kamarád, neboj se“, které by se měl bát každý.
 • 3. Je zakázáno hrát si před ostatními na:
  • 3.a vyšší autoritu (správce, provozovatele),
  • 3.b výrazně mladší osobu, nebo osobu opačného pohlaví,
  • 3.c jiného existujícího uživatele,
  • 3.d více různých osob za účelem společenských pletich a piklí.
 • 4. Je zakázáno vyzvídat od jiných uživatelů:
  • 4.a jakékoliv osobní údaje neuvedené na jejich veřejné vizitce,
  • 4.b fotografie dětí nebo čehokoliv soukromého,
  • 4.c přihlašovací údaje, zejména heslo a e-mail. Heslo musí být tajné! Kdo zná tvoje heslo, může se za tebe vydávat, což je velmi nebezpečné. Pokud máš podezření, že někdo zjistil tvé heslo, utíkej rychle do nastavení a změň si ho.
 • 5. Je zakázáno obviňovat jiné uživatele neprávem z porušení těchto pravidel.
 • 6. Je zakázáno šikanovat jiné uživatele. I virtuální agrese způsobuje skutečnou újmu. Opakované úmyslné ubližování (kyberšikana), obtěžování (kyberharašení) nebo pronásledování (kyberstalking) nebude na Alíkovi trpěno.
 • 7. Je zakázáno vkládat odkazy na:
  • 7.a jakýkoliv obsah, který je v rozporu s ostatními pravidly,
  • 7.b nesouvisející obsah, nebo uvozený zavádějícím textem,
  • 7.c komerční obsah bez dohody s provozovatelem. Přiměřené podporování vlastní tvorby – třeba odkaz na svůj web nebo YouTube kanál – je dovolené. Ale jakákoliv komerční spolupráce musí být domluvena přímo s Alíkem. V případě nejasností můžeš napsat dotaz do poradny.